ZA 62 DNÍ
Vyšehrad 26. - 28. května 2017

Vyšehrad

Areál Vyšehradu je zařazen na seznam kulturních památek UNESCO. Lidé zde mohou trávit volný čas v rozsáhlém udržovaném parku, navštívit několik stálách expozic, výstavy v galerii nebo přijít s dětmi na Staré purkrabství na pravidelný dětský program.
Více informací naleznete zde

Odebírat newsletter Vyšehradupurkrabství

Staré purkrabství


Staré purkrabství je jednou z palácových staveb, které byly postaveny v královském okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Jako jediná přečkala plenění husitských oddílů v roce 1420 a to pravděpodobně proto, že zde bylo sídlo hospodářského správce Vyšehradu. Současná podoba purkrabství pochází z 18. století a je dílem barokní přestavby pro potřeby vyšehradské pevnosti.

Více informací:


Gotický sklep


Gotický sklep


Expozice představuje Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Více informací:

Galerie


Galerie Vyšehrad


Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze.

Více informací:

Cihelná brána

Cihelná brána


Moderní audiovizuální expozice nabízí ojedinělý exkurz do pražské historie. Na unikátním trojrozměrném modelu současné Prahy můžete sledovat vývoj Vyšehradu v souvislosti s vývojem města a jeho opevnění.

Více informací:

Gorlice

Kasematy a Gorlice


Spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. V největším podzemním prostoru tzv. Gorlici o rozloze 300 m2 a výšce 13m je dnes vystaveno 6 originálních soch z Karlova mostu.

Více informací:


 
Apetit je hlad v luxusním vydání.
Anita Danielová
Top
English