Vyšehrad 26. - 28. května 2017

Vyšehrad

Areál Vyšehradu je zařazen na seznam kulturních památek UNESCO. Lidé zde mohou trávit volný čas v rozsáhlém udržovaném parku, navštívit několik stálých expozic, výstavy v galerii nebo přijít s dětmi na Staré purkrabství na pravidelný dětský program.
Více informací naleznete zde

Odebírat newsletter Vyšehradu



purkrabství





Staré purkrabství


Staré purkrabství je jednou z palácových staveb, které byly postaveny v královském okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Jako jediná přečkala plenění husitských oddílů v roce 1420 a to pravděpodobně proto, že zde bylo sídlo hospodářského správce Vyšehradu. Současná podoba purkrabství pochází z 18. století a je dílem barokní přestavby pro potřeby vyšehradské pevnosti.

Více informací






Gotický sklep






Gotický sklep


Expozice představuje Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Více informací





Galerie






Galerie Vyšehrad


Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze.

Více informací





Cihelná brána





Cihelná brána


Moderní audiovizuální expozice nabízí ojedinělý exkurz do pražské historie. Na unikátním trojrozměrném modelu současné Prahy můžete sledovat vývoj Vyšehradu v souvislosti s vývojem města a jeho opevnění.

Více informací





Gorlice





Kasematy a Gorlice


Spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. V největším podzemním prostoru tzv. Gorlici o rozloze 300 m2 a výšce 13m je dnes vystaveno 6 originálních soch z Karlova mostu.

Více informací






 
Chuť přichází při jídle.
Francois Rabelais
Top
English