Vyšehrad 25. - 27. května 2018

Pomáháme

2018
 
Prague Food Festival - Kozy pro Rwandu


UNICEF - Kozy pro Rwandu UNICEF - Kozy pro Rwandu

Ve Rwandě trpí celých 38 % dětí chronickou podvýživou, způsobenou jednotvárnou stravou a nedostatkem proteinů, železa a dalších živin nezbytných pro jejich zdravý vývoj. UNICEF proto s pomocí místních dobrovolníků ve Rwandě rozvíjí pilotní programy zaměřené na boj s dětskou podvýživou a posílení potravinové soběstačnosti nejchudších komunit: jako prevenci dětské podvýživy poskytujeme dětem potřebné vitaminy, školíme matky o zásadách správné výživy, důležitosti kojení a plánovaného rodičovství. Nejchudším rodinám a sirotkům dodáváme v rámci projektu „dobytčích bank“ také domácí zvířata a odolné plodiny pro zajištění obživy a možnosti se o sebe v budoucnosti postarat samostatně. Podporujeme projekty komunitního spoření žen.

Na stánku UNICEF se během Prague Food Festivalu vybralo celkem 56.070 Kč, a to díky zakoupení tradičního pokrmu "isombe", který připravilo Zátiší Group a servírovali jej slavné osobnosti naší země. Organizátoři festivalu se rozhodli tuto částku ještě o 100% navýšit a spolu s 1.700 Kč z kasičky se tedy celkový výtěžek vyšplhal na 113.840 Kč, neboli 124 koz pro rwandské rodiny!!!

 

Grand Restaurant Festival - Pomoc Indiánům

 
Indianský kmen Arhuaco usilující o získání svého území v pohoří Sierra Nevada v Kolumbii obdrží část výtěžku z Grand Restaurant Festivalu. Podílejte se na pomoci zakoupením degustace i vy!
Každý člověk žije rád v klidu, v bezpečí svého domova, v místě, kde se rodili jeho předkové. Ne každý ale má to štěstí. Existuje prastará indiánská komunita, přímí potomci civilizace Chibcha Tayrona, která vedle Mayů, Aztéků a Inků tvořila jeden ze čtyř pilířů tehdejší jihoamerické civilizace. Když se na počátku 16. století vylodili na pobřeží Kolumbie dobyvatelé ze Španělska, část této indiánské komunity utekla před útočícím vojskem do těžko přístupných hor Sierra Nevada de Santa Marta, aby si zachránila holé životy. Opustili úrodná místa v nížinách, kde se živili zemědělstvím a rybolovem. Ve vyšších nadmořských výškách byli nuceni postupně se učit pěstovat kávu, kakaovníky, brambory, platany, juku...  Noví osadníci, kteří se usadili v dobytých vesnicích,  časem zjistili, jak je území Sierry Nevady bohaté na nerosty a začali je dolovat. Jiní vykáceli původní vegetaci a narušili celý tamní ekosystém. Řeky, z kterých Indiáni kdysi pili, jsou dnes buď vyschlé nebo kontaminované těžbou.

Smyslem nadačního fondu "Arhuancos" je pomoci opravdovým živým indiánům, kteří sice odolávali nepřízním osudu více než 400 let, ale v dnešní době jsou díky vyspělé technice důlních společností, aroganci politické moci a stále více se rozmáhajícímu turismu ohrožený druh.
 

Více info: www.poselstviindianu.cz

 

 


2017
 
Prague Food Festival - 1 teplé jídlo denně pro každé indické dítě

Z každé zakoupené vstupenky jsme poslali 10 korun do nadace Akshaya Patra Foundation, jejíž cílem je poskytnout indickým dětem alespoň jedno teplé jídlo denně a umožnit jim tak docházet do školy. Akshaya Patra Foundation je indická nezisková organizace, která vznikla v roce 2000. Jejich program denních jídel pro hladovějící děti je rozšířen do 11 států Indie. V současné době se nadaci každý den podaří nakrmit přes 1,6 milionů dětí v přibližně 14 000 školách. Vizí Akshaya Patra Foundation je do roku 2020 denně nakrmit 5 milionům mladých studentů.

Více info o nadaci: www.akshayapatra.org
 
 2016
 
Prague Food Festival - Taste Waste

Návštěvníci se mohli v Míčovně Pražského hradu seznámit s filozofií Taste Waste, neboli filozofií neplýtvání potvravinami. Opět se představili Bez obalu, dále přepouštěná másla Dobré Ghí, Kokoza a její kompostování, Farma Držovice s produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, kreativní Nila a výrobci sklenic z láhví Srna sklo.2015

Prague Food Festival - Zdravá cesta

Festival podpořil zajímavé projekty a společnosti, kteří spojují gastronomii se zdravím v širokém smyslu slova - zdravím jednotlivce, zdravou přírodou i společností. Setkáte se s nimi v Míčovně Pražského hradu na desítce stánků, kde ochutnáte speciální zdravé menu a lokální delikatesy. Připraveny jsou také rozmanité workshopy a cooking show hvězdných šéfkuchařů na téma zdravého životního stylu. 

Návštěvníci měli možnost projít se celým životním cyklem zdravé potraviny od přípravy počáteční živné půdy a semínek (Kokoza) přes plody českých farem (Držovice, Šonov) a jejich zpracovatele (Pro-Bio, Řemeslná Koláčkova pekárna, Pastafidli, Koldokol, UGO), šetrnou distribuci (Bezobalu) až po finální zdravé pokrmy, které připraví vítěz Maurerova výběru Grand-restaurant Terasa u Zlaté studně a The Sexy Curry Company.     

Kokoza cuketa bezobalu team

 

 


 

Grand Restaurant Festival - Společně pro e-Svačinky!

Je pro nás velkou radostí, že jsme mohli podpořit jedinečný projekt eSvačinky, který přináší dětem do pardubických škol zdravé a dobré svačinky. Ty jim připravují, balí i rozváží handicapovaní, kteří tímto způsobem nachází profesní uplatnění a překonávají sociální izolaci. 

I přes velké osobní nasazení, profesionalitu a neustálý rozvoj se eSvačinky potýkají s řadou omezení, které nejsou pouze finančního rázu. Častým úskalím, na které při své činnosti naráží, je nepřesná nebo nesprávná představa rodičů o tom, jak by se jejich děti měly zdravě stravovat. Osvětu v této oblasti proto považují za jeden z nejdůležitějších úkolů. Jejich každodenní úsilí v této oblasti ale přináši první výsledky, o čemž svědčí především stále větší počet škol, kam svačinky dodávají. V některých z nich se navíc podařilo odstranit prodejní automaty na cukrovinky či dokonce inspirovat radikální změnu fungování školní jídelny.


Z KAŽDÉ VAŠÍ DEGUSTACE V RÁMCI GRAND RESTAURANT FESTIVALU 2015 JSME PŘISPĚLI 1,- KČ Z NAŠEHO ZISKU NA PROJEKT E-SVAČINKY. DÁLE PROBĚHLY TŘI BENEFIČNÍ DEGUSTACE V CODĚ HOTELU ARIA A TERASE U ZLATÉ STUDNĚ, JEJICHŽ ZISK BYL ZCELA VĚNOVÁN NA PODPORU E-SVAČINEK. 


Společně jsme tak pro e-Svačinky získali částku 52.062,- Kč. 

eSvacinky

 

 


 
2013

Tým Grand Restaurant založil občanské sdružení MAU, podporující organizace, sdružení či jedince, jež svou činností rozvíjejí filosofii "Nejezte blbě, nepijte blbě a nežijte blbě" a snaží se změnit věci kolem nás. Mnoho z nich potřebuje finanční i duševní pomoc. Monika Maurerová, představitelka tohoto týmu, předala finanční obnos 70.000 každému z pěti vybraných projektů. Slavnostní předání daru proběhlo dne 27. listopadu 2013 v Míčovně Pražského hradu.


 

Oceněny byly toto projekty: 

 
eSvačinky   eSvačinky - Česká abilympijská asociace
Cílem pardubického projektu e-Svačinky je pozitivně ovlivnit stravovací návyky dětí na základních školách směrem ke zdravé, čerstvé a chutné stravě. Projekt eSvačinky provozuje Česká abilympijská asociace, která již šestnáct let pomáhá lidem se zdravotním postižením s integrací do běžného života. Handicapovaní svačinky připravují, balí a rozváží, a toto pracovní uplatnění jim umožňuje překonat sociální izolaci a zachovat si normální životní styl.
 
Klub V. kolona   Klub V. kolonaObčanské sdružení Green Doors
Green Doors je občanské sdružení, které již 20let pomáhá mladým lidem se schizofrenií v návratu na trh práce, umožňuje jim trénink pracovních dovedností a pomáhá v uplatnění a setrvání v zaměstnání. Je registrováný poskytovatel sociálních služeb a provozovatel dvou úspěšných tréninkových kaváren se symbolickými názvy a jedné vegetariánské restaurace. Jsou to Café Na půl cesty na Pankráci, klub V. kolona v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a restaurace Mlsná Kavka na Florenci.
 
Kuchařky bez domova   Kuchařky bez domovaObčanské sdružení Jako doma
Nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. Organizace Jako doma ve svém projektu "Kuchařky bez domova" dává šanci ženám s nestálým bydlením (např. ženám z azylových domů, ubytoven apod.). Ačkoli jsou tyto ženy v obtížné životní situaci, nevzdávají to a díky projektu Kuchařky bež domova mohou ostatním ukázat své dovednosti, představit své příběhy a tak se podílet na odstraňování stereotypů, jež se týkají bezdomovectví.
 
Potravinová banka   Potravinová bankaObčanské sdružení Potravinová banka Praha
Potravinová banka má za cíl shromažďovat potraviny, které by nějakým způsobem byly znehodnoceny (končí jim brzo expirační doba, jsou nedostatečně naplněné, je poškozený obal, nebo nestandardní tvar) a rozděluje je dále mezi 80 odběratelských organizací, které pečují o lidi chudé a sociálně potřebné. K odběratelům patří nejen velké organizace, jako je Diakonie, Naděje, Armáda spásy, ale i desítky malých, jako jsou klokánky, dětské domovy,azylové domy atd. Mezi dárce patří potravinové řetězce, které si uvědomují jako firmy svoji společenskou zodpovědnost.
 
Rodina Odvedle   Rodina Odvedle Občanské sdružení Slovo 21
Občanské sdružení Slovo 21 už 10 let pořádá společný oběd s názvem Rodina Odvedle, kterého se dosud zúčastnilo více než 1000 rodin Čechů a cizinců žijících v ČR. Prostřednictvím neformálního posezení se seznamují rodiny z celého světa, navazují přátelství, a tím se nejen přispívá k obohacení české společnosti, ale také dochází k jedinečné gastronomické události. V roce 2012 se projekt rozšířil do dalších států EU, zapojilo se 2 000 lidí z České republiky, Belgie, Maďarska, Itálie, Malty, Slovenska, Španělska a Portugalska.
 

Tyto originální projekty si jistě zaslouží Vaši pozornost případně pomoc, ať už formou sponzoringu nebo dobrovolnictví. Neváhejte se na ně obrátit.
 


   

Děkujeme za poděkování :)

 
Jako doma, o.s.
 
Green Doors
 

 


 
2012


 

Klasická česká kuchyně a lidská práva?


V roce 2012 oslavila Amnesty International 20 let působení v České republice a 50 let existence ve světě! Její narozeniny se slavily hvězdným jídlem!

V rámci GRAND RESTAURANT FESTIVALU proběhla 29. ledna 2012 v nejlepší restauraci roku Terasa U Zlaté Studně netradiční událost tzv. Svíčková s Amnesty. Šéfkuchař vítězné restaurace Pavel Sapík připravil jedinečný labužnický zážitek.

Amnesty International k tomu přidala skutečnou svíčku a nezvykle dobrý pocit po klasickém českém jídle. Výtěžek z každé svíčkové v restauraci Terasa U Zlaté studně (vítěz ankety Maurerův výběr Grand Restaurant 2012) totiž byl použit na ochranu lidských práv v Číně, Iránu a Sýrii. 

Prvním podporovatelem kampaně Amnesty International za nespravedlivě vězněné se stal v květnu 2011 bývalý prezident Václav Havel, za kterého Amnesty bojovala v době, kdy byl i on uvězněn.
 

 

  
Copak jestli je to zdravý, na to lidi kašlou, lidi mají rádi, když je to hlavně dobrý, pak řešej až, jestli je to zdravý…
Zdeněk Pohlreich
Top
English