Vyšehrad 25. - 27. května 2018

Pravidla registrace

 PRAVIDLA REGISTRACE A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI


1. Registrace
a. Registrací v projektech pořádaných společností MauMau s.r.o., které hodnotí restaurace (Grand Restaurant) a bary (Grand Bar), jakož i dalších projektech (Grand Restaurant Festival, Prague Food Festival), dáváte souhlas s těmito Pravidly registrace a nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla“).
b. Údaje, které se zadáváte při registraci nebo kdykoliv poté, tvoří tzv. profil. Některé údaje jsou povinné a bez jejich zadání nelze registraci provést. Ostatní údaje jsou volitelné a záleží na Vás, zda je vyplníte.
c. Berete na vědomí, že údaje obsažené v tzv. veřejném profilu budou zobrazovány uživatelům našich projektů, zatímco údaje v tzv. soukromém profilu jsou neveřejné a nejsou zobrazovány.

2. Hodnocení a komentáře
a. Komentáře k hodnoceným restauracím a barům jsou svobodným projevem Vašeho osobního názoru, kterým chcete vyjádřit mínění, okamžité dojmy, glosy, pochvaly či kritiky reflektující konkrétní zkušenosti z návštěvy hodnocených restaurací a barů. Komentáře jsou Vaším osobním názorem, který nemusí vyjadřovat naše mínění. Komentáře mají pomoci hodnoceným získat zpětnou vazbu a pomáhají dalším návštěvníkům získat více informací o hodnocených. Komentáře musí respektovat pravidla slušnosti a důstojnosti. Zdržte se, prosím, vulgárních výrazů. Komentáře výrazně negativní prověříme a případně k nim zaujmeme vlastní postoj.
b. Při hodnocení restaurací a nebo barů se zavazujete postupovat nezávisle a odesláním hodnocení souhlasíte se zpracováním hodnocení a Vašich souvisejících postřehů, které nám poskytnete, do výsledků hodnocení.
c. Pokud v rámci hodnocení či komentáře poskytnete jakoukoliv fotografii či jiné obdobné obrazové dílo (dále jen „fotografie“), nesete odpovědnost za to, že vlastníte příslušná autorská práva a zveřejněním nezasahujete do práv třetích osob. Rovněž nesete odpovědnost za to, že jste při pořízení fotografie postupovali v souladu s právními předpisy.
d. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše hodnocení, komentáře a fotografie, jakož i samotný profil, mohou být přístupné ostatním uživatelům našich projektů, a to formou odkazů u jednotlivých hodnocených restaurací či barů, i souhrnnou formou v rámci Vašeho profilu. Poskytujete nám nevýhradní, bezúplatnou, převoditelnou, časově a územně neomezenou licenci k užití Vašich hodnocení, komentářů a fotografií pro účely našich projektů.
e. Vyhrazujeme si právo vymazat Vaše hodnocení, komentáře a fotografie, či omezit jejich zobrazování.
f. Vezměte, prosím, na vědomí, že ostatní uživatelé našich projektů mohou Vaše hodnocení, komentáře a fotografie sami hodnotit. Mimo jiné i v závislosti na tomto hodnocení můžeme stanovit Vaši „hodnost“, která bude jedním z údajů obsažených ve Vašem veřejném profilu.

3. Nakládání s Vašimi údaji
a. Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely shora uvedených projektů a shora popsaným způsobem.
b. Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme použít pro účely zasílání informací o shora uvedených projektech, jakož i o dalších aktivitách, které realizujeme v souvislosti s těmito projekty
c. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat, v takovém případě však budeme oprávněni zrušit Vaši registraci. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění).

4. Nakládání s ostatními údaji
a. Veškeré materiály a informace na stránkách našich projektů jsou výhradně naším duševním vlastnictvím, případně duševním vlastnictvím ostatních hodnotitelů, hodnocených restaurací či barů, popřípadě osob, které s námi spolupracují. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez našeho předchozího písemného souhlasu.
b. V případě, že stránky našich projektů obsahují odkazy na stránky třetích osob, např. na stránky hodnocených restaurací či barů, neneseme odpovědnost za obsah takových stránek a za služby na nich nabízené.
 
5. Změny Pravidel
a. Jsme oprávněni tato Pravidla kdykoliv změnit. O změnách Vás budeme informovat zveřejněním na stránkách našich projektů, případně ve Vašem profilu.

MauMau s.r.o.


 
Copak jestli je to zdravý, na to lidi kašlou, lidi mají rádi, když je to hlavně dobrý, pak řešej až, jestli je to zdravý…
Zdeněk Pohlreich
Top
English