Vyšehrad 25. - 27. května 2018

Soutěž ke vstupenkám

KAŽDÝ KDO SI DO 21.5.2018 NA NAŠEM WEBU ZAKOUPÍ NEJMÉNĚ DVĚ ELEKTRONICKÉ VSTUPENKY
BUDE ZAŘAZEN DO SLOSOVÁNÍ A MŮŽE VYHRÁT MERCEDES-BENZ GLC NA CELÝ DEN
NEBO DALŠÍ ATRAKTIVNÍ CENY!
 
 1. CENA

CELODENNÍ TESTOVACÍ JÍZDA V AUTOMOBILU MERCEDES-BENZ GLC
2. CENA

TYČOVÝ MIXÉR BRAUN
3. až 10. CENA

DESIGNOVÁ KARAFA NA VODU VEOLIA11. až 17. CENA

POUKAZ NA ÚTRATU V PRODEJNÁCH KAUFLAND V HODNOTĚ 1000,- KČ
18. až 20. CENA

 POUKAZ NA KONZUMACI DO RESTAURACÍ STAROPRAMEN V HODNOTĚ 1000,- KČ21. až 30. CENA

PUBLIKACE MAURERŮV VÝBĚR GRAND RESTAURANT 2018


PRAVIDLA SOUTĚŽE "Prague Food Festival 2018"
 
 
 1. Organizátorem a provozovatelem soutěže "Prague Food Festival 2018" (dále též "soutěž") je společnost MauMau, s.r.o., IČ 27079112, se sídlem Praha 7, Holešovice, Heřmanova 1119/9, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 94672 (dále jen "Organizátor").
   
 1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, zaregistrované na webových stránkách www.praguefoodfestival.cz, které do 21.5.2018 (včetně) prostřednictvím těchto webových stránek zakoupili nebo zakoupí nejméně 2 elektronické vstupenky na akci Prague Food Festival 2018 konanou v Praze na Vyšehradě v termínu 25. až 27.5.2018 (dále jen „Akce“).
   
 1. Soutěž bude probíhat v termínu do 21.5.2018 (včetně) na území České republiky.
   
 1. Z účastníků soutěže vylosuje Organizátor 30 osob, které získají ceny uvedené v bodu 5 těchto Pravidel. K oznámení výherců dojde nejpozději 25.5.2018. Výherci budou Organizátorem vyrozuměni e-mailem a/nebo telefonicky.
   
 1. Cenou pro 1. výherce je celodenní testovací jízda v automobilu Mercedes-Benz GLC. Cenou pro 2. výherce je tyčový mixér Braun. Cenou pro 3. až 10. výherce je designová karafa na vodu Veolia. Cenou pro 11. až 17. výherce je poukaz na útratu v prodejnách Kaufland v hodnotě 1000,- Kč. Cenou pro 18. až 20. výherce je poukaz na konzumaci do restaurací Staropramen v hodnotě 1000,- Kč. Cenou pro 21. až 30. výherce je publikace Maurerův výběr Grand Restaurant 2018.
   
 1. Přesný termín převzetí výher bude stanoven po vzájemné dohodě výherců a Organizátora. Výherci jsou povinni prokázat Organizátorovi při převzetí výhry svou totožnost. V případě, že si výherci v uvedené lhůtě výhru nevyzvednou, jejich nárok na výhru zaniká.
   
 1. Žádný z výherců nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Výherci nemají nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
   
 1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli soutěž zrušit, odvolat nebo změnit pravidla soutěže, a to stejným způsobem, jakým byla tato soutěž vyhlášena. Organizátor si dále vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
   
 1. Pravidla soutěže jsou účastníkům dostupná na webových stránkách. Úplná a platná pravidla soutěže v písemné podobě jsou rovněž uložena u Organizátora soutěže. Koupí vstupenek na Akci v předprodeji projevuje každý účastník svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.
   
 1. Přijetím pravidel soutěže účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním, uchováním a evidencí osobních údajů Organizátorem za účelem zařazení do databáze účastníků soutěže, z nichž budou vybráni výherci této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese Organizátora odvolat. Účastník zejména vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu Organizátor zasílal informace týkající se soutěže na e-mail uvedený účastníkem.
   
 


 
Pospěš si s prací, nikoli s jídlem.
Čínské přísloví
Top
English