Vyšehrad 25. - 27. května 2018

UNICEF

Logo UnicefKomunitní vaření a výživové projekty ve Rwandě


Přijďte nás podpořit na stánek UNICEF a ochutnat rwandskou specialitu "isombe" z rukou celé řady známých osobností. Více zde
 

Programy UNICEF proti dětské podvýživě
Chronická podvýživa není na první pohled jednoduše rozeznatelná jako stavy vyhladovění, které známe z oblastí postižených hladomory a kritickým nedostatkem potravy. Její důsledky pro vývoj dítěte však nejsou o nic méně tragické.
 
Ve Rwandě trpí celých 38 % dětí chronickou podvýživou, způsobenou jednotvárnou stravou a nedostatkem proteinů, železa a dalších živin nezbytných pro jejich zdravý vývoj. Jejich energetický příjem sice převyšuje minimum nutné pro přežití, je však trvale nedostatečný. Příčinou tohoto problému jsou vysoké ceny potravin – například kilogram mouky, ze které se zde s vodou připravuje základní příloha ugali, stojí v přepočtu 15 Kč. To je na místní poměry opravdu hodně – švadlena si za měsíc vydělá 1 900 Kč a kvalifikovaný lékař má plat okolo 6 000 Kč. Dalším důvodem je také regionální nedostupnost plodin mimo období sklizně a v některých případech také nízké povědomí o zásadách správné výživy a přípravy jídel.
 
U dětí trpících chronickou podvýživou se často rozvine anémie a v souvislosti s tím i nedostatek energie a dušnost. Další příznaky zahrnují nízký vzrůst a mentální zaostávání. Podvyživené děti mají výrazně oslabený imunitní systém a jsou méně odolné vůči běžným dětským nemocem. Chronicky podvyživené dítě proto může zemřít i v důsledku běžného nachlazení nebo průjmu. Celosvětově je více než třetina všech úmrtí dětí mladších pěti let spojena s podvýživou – ročně takto zbytečně zemře na 2 miliony dětí. Důsledky těžké podvýživy před narozením a během prvních pěti let života jsou trvalé - ani lepší výživa v pozdějším věku už nemůže napravit způsobené tělesné a mentální poškození.
 
UNICEF proto s pomocí místních dobrovolníků ve Rwandě rozvíjí pilotní programy zaměřené na boj s dětskou podvýživou a posílení potravinové soběstačnosti nejchudších komunit: jako prevenci dětské podvýživy poskytujeme dětem potřebné vitaminy, školíme matky o zásadách správné výživy, důležitosti kojení a plánovaného rodičovství. Nejchudším rodinám a sirotkům dodáváme v rámci projektu „dobytčích bank“ také domácí zvířata a odolné plodiny pro zajištění obživy a možnosti se o sebe v budoucnosti postarat samostatně. Podporujeme projekty komunitního spoření žen.
 
 
Kolik stojí pomoc?
285 Kč – soubor sazenic mrkve, zelí, batátů a fazolí obohacených železem
877 Kč – závěsná dětská váha (přenosná váha do 25 kg, doplněná sadou pěti kusů speciálních vážicích kalhotek pro nejmenší děti)
905 Kč – koza*
1810 Kč – prasátko*
(* jde o průměrnou cenu, skutečná cena se může lišit v závislosti na regionu, velikosti, stáří a plemenu zvířete)
 
 

Pilotní projekty UNICEF

 
Projekty Unicef   Projekty Unicef
S pomocí obrázkové knihy zdravotní sestra vysvětluje ženám ve vesnici Uwabumenyi zásady správné výživy: jak vařit, aby jídlo bylo nutričně vyvážené a uchovaly se v něm potřebné vitaminy, minerály a stopové prvky. Osvěta zahrnuje také další zdravotní a hygienické oblasti, včetně plánovaného rodičovství. Během posledních pěti let se ve Rwandě podařilo snížit průměrnou porodnost z 6 na 4 děti na jednu ženu.   Na teoretickou navazuje praktická ukázka s použitím místních plodin, které ženy pěstují na komunitním poli i na svých rodinných zahrádkách.
 
  Projekty Unicef  
  Nutriční stav dětí je pravidelně jednou za měsíc kontrolován převážením, jehož výsledky se zapisují do zdravotní karty dítěte.  
 
Projekty Unicef   Projekty Unicef
Speciose Murowukwere (zcela vlevo) mluví s vyškolenou výživovou dobrovolnicí Beatrice Kampirwa o úspěších při chovu koz, které jí poskytl UNICEF. „Před rokem jsem dostala kozu, a když nastal správný čas, přivedla jsem ji k samci. Vše se podařilo a před měsícem se narodila dvě kůzlata. Zatím jsou ještě malá a pijí mléko od mámy, ale až je odstavíme, budu kozu dojit pro potřeby rodiny. Možná se mi podaří stádo ještě rozmnožit a jednou bych mohla kozy prodávat,“ vysvětluje své plány. „Díky kozám mám také hnojivo pro svoji zeleninovou zahrádku. Brambory a kasava hned rostou lépe,“ dodává.
 
Projekty Unicef   Projekty Unicef
S podporou UNICEF a místních dobrovolníků se ženy učí pěstovat vhodné plodiny a pravidelně se účastní školení zaměřených na udržitelné zemědělství.
 
  Projekty Unicef  
  Alternativou v oblastech, které nejsou z hlediska složení půdy vhodné pro pěstování zeleniny, je chov ryb v družstevních rybnících, jako je například ten ve vesnici Nyagatoma.  
 
 
Výsledky těchto projektů jsou zřejmé: ženy vědí, jak pěstovat zeleninu, vlastní prací si zajistí obživu, která je ohleduplná k místnímu prostředí, a jejich děti nejsou nemocné.

UNICEF se i s pomocí dárců z ČR snaží tyto pilotní projekty rozšířit po celé zemi tak, aby žádné dítě zbytečně nezaostávalo nebo dokonce nezemřelo na důsledky chronické podvýživy, která je ve Rwandě dosud tolik rozšířená.
 
Projekty Unicef   Projekty Unicef   Projekty Unicef
 
Pospěš si s prací, nikoli s jídlem.
Čínské přísloví
Top
English